Kontakt w sprawie usługi:

Marek Jarosz

marek_jarosz@cadexpert.com.pl

tel. +48 601 256 266

 

Tworzenie oprogramowania

Nie ma rozwiązania na rynku informatycznym, które odpowiada na wszystkie potrzeby. Systemy gotowe spełniają ogólne wymagania, niestety wiele z nich nie realizuje indywidualnych oczekiwań. Nasi eksperci pomagają rozwiązać ten problem, tworząc oprogramowanie dedykowane. Na podstawie analizy potrzeb oferujemy rozwiązania informatyczne w pełni zintegrowane z oprogramowaniem wcześniej wdrożonym, które wypełniają systemowe luki i usprawniają funkcjonowanie firmy.


 


Profesjonalne systemy zarządzające

Posiadamy doświadczenie związane z rozwojem dedykowanego oprogramowania opartego na autorskich rozwiązaniach z zakresu zarządzania dokumentacją i procesami oraz infrastrukturą. Otwartość systemów InterGIS i ArchiDeMes daje możliwość integracji z systemami klienta i optymalne dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Celem proponowanych narzędzi jest dostarczanie odpowiednich informacji każdemu pracownikowi i/lub mieszkańcowi – w najdogodniejszej formie i w wymaganym czasie (InterGIS) oraz utworzenie jednolitego, centralnego archiwum w przedsiębiorstwie (ArchiDeMes). Idea autorskich systemów polega na używaniu jednego źródła danych i unikaniu niepotrzebnego powielania tych samych informacji w różnych miejscach. Wynikiem tego jest poprawa sprawności organizacyjnej i obniżenie kosztów zarządzania zasobami.

Nasi eksperci wdrażają systemy przy pełnej współpracy z pracownikami oraz kadrą kierowniczą, dzięki czemu rozwiązanie elastycznie dopasowuje się do specyfiki każdego przedsiębiorstwa.

 

 


Aplikacje CAD

Oferujemy dedykowane rozwiązania w oparciu o istniejące funkcje systemów CAD. Jako Autoryzowany Twórca Oprogramowania Autodesk tworzymy specjalistyczne aplikacje dostosowane do potrzeb użytkowników.

Celem tych rozwiązań jest: 

 • rozszerzenie funkcjonalności aplikacji poprzez dołożenie brakujących elementów i procedur

 • ujednolicenie standardów projektowych

 • przyspieszenie etapu projektowania

 • usprawnienie funkcji planowania i kosztorysowania

 • integracja narzędzi CAD z innymi systemami informatycznymi 

Oferowane usługi tworzone na podstawie analizy potrzeb dotyczą następujących zagadnień:

 • biblioteki elementów - dostosowane do profilu produkcji
 • procedury (nowe polecenia) automatyzujące pracę projektową
 • mechanizmy komunikacji systemów CAD z otoczeniem
 • aplikacje systemowe ułatwiające pracę w środowisku programów firmy Autodesk

System BPM

Nowoczesne przedsiębiorstwa dążą do podniesienia efektywności, wzmocnienia pozycji na rynku itp. Takie efekty osiągnąć można jedynie poprzez właściwe zaprojektowanie skomplikowanych procesów wewnętrznych, a następnie zarządzanie ich realizacją pomiędzy pracownikami, działami, czy sektorami. Dla dużej firmy konieczne jest zastosowanie innowacyjnego rozwiązania - systemu BPM (Business Process Management).

Oferujemy narzędzie sprawdzone w wielu branżach. Nasi eksperci tworzą dedykowane systemy BPM, które wraz z zintegrowanym dawnym oprogramowaniem tworzą globalny system biznesowy. Jest to wyjątkowe narzędzie informatyczne, które dostarcza menedżerom możliwość monitorowania realizacji procesów biznesowych, aby w efekcie lepiej je zrozumieć i zmienić w celu osiągnięcia lepszych efektów.

Korzyści wdrożenia systemu:

 • usprawnianie procesów biznesowych
 • automatyzacja realizacji polityki przedsiębiorstwa
 • monitorowanie oraz zarządzanie statusem realizacji prac i zadań
 • poprawa efektywności procesów
 • centralizacja zarządzania zadaniami związanymi z obiegiem pracy
 • redukcja kosztów

 


Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

ZOBACZ Także

 

 

PoMOC Ekspertów

Oferujemy pomoc i doradztwo techniczne ekspertów w procesie wdrażania nowego oprogramowania w przedsiębiorstwie.

Prowadzimy dedykowane szkolenia, co pozytywnie skraca czas potrzebny do optymalnego użytkowania narzędzi.

W ramach autorskiej opieki serwisowej gwarantujemy konsultacje i wsparcie techniczne, wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do systemu.