Kontakt w sprawie usługi:

anna_wozniak@cadexpert.com.pl

tel. +48 25 03 133

 

Przetwarzanie dokumentacji technicznej

Przetwarzamy dokumentację papierową do wersji elektronicznej wraz z zapewnieniem mechanizmu do jej dalszej archiwizacji i eksploatacji. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw oraz instytucji posiadających duże archiwalne zasoby dokumentacji papierowej.

W Centrum Dokumentacji Inżynierskiej (CDI) wykonujemy podstawowe prace przetwarzania dokumentacji CAD/GIS: skanowanie i czyszczenie dokumentacji, kalibrację, wektoryzację oraz wydruk wielkoformatowy. Świadczymy również usługi zaawansowane związane z konwersją danych CAD/GIS oraz udostępnianiem obszaru roboczego na chronionym serwerze wraz z zapewnieniem specjalistycznych rozwiązań zarządczych. Szeroki zakres autorskich produktów i usług pozwalających na indywidualne podejście umożliwia nam dostosowanie oferty do konkretnego profilu i potrzeb firmy. Outsourcingowe przetwarzanie dokumentacji może być realizowane w profesjonalnym środowisku, które umożliwia archiwizację i uporządkowanie efektów wykonanych prac oraz szczegółowy zapis całej historii zlecenia.


Korzyści przetwarzania dokumentacji

 • odporność dokumentacji na uszkodzenia mechaniczne i inne
 • ogólnodostępność - z jednego dokumentu może korzystać jednocześnie wielu pracowników
 • oszczędność przestrzeni użytkowej (archiwum w postaci elektronicznej jest realizowane np. na płytach CD/DVD)
 • łatwość nowelizacji i modernizacji przygotowanego projektu
 • minimalne koszty utrzymania dokumentacji
 • krótki czas dostępu do wybranego dokumentu
 • czytelność dokumentów może być lepsza niż w oryginale
 • możliwość szybkiego wydruku każdego dokumentu
 • idealny materiał do dalszych opracowań - jeden dokument rastrowy może być wykorzystywany do wielu projektów w tym samym czasie
 • możliwość prostego i szybkiego przesyłania danych
 • zabezpieczenie unikalnej wiedzy osób obsługujących zakładowe archiwa

Rodzaje usług

 • skanowanie dokumentacji – przeniesienie dokumentacji papierowej do postaci elektronicznego obrazu
 • kalibracja dokumentacji - proces pozwalający przywrócić wymiary zeskanowanego dokumentu do oryginalnych wymiarów rysunku, zgodnych z dokumentem papierowym
 • czyszczenie dokumentacji - usługa czyszczenia dokumentacji składa się z procesu filtracji (czyszczenie zabrudzeń i zanieczyszczeń) oraz ręcznej poprawy czytelności linii i tekstów
 • wektoryzacja - usługa wykonywana na dokumencie rastrowym, umożliwiająca przeniesienie rysunku technicznego lub mapy z postaci grafiki rastrowej (opisanej przez piksele) do postaci wektorowej (opisanej jako punkty o współrzędnych matematycznych x,y), postać taka jest w pełni edytowalna, zapisana w formacie *.dwg
 • wydruk wielkoformatowy (plotowanie dokumentacji technicznej) - usługa umożliwia dokonanie wydruku dokumentacji technicznej, mapowej i graficznej do postaci wielkoformatowej (od A3 do A0)
 • konwersja CAD/GIS – usługa przenoszenia formatów CAD i GIS do plików zapisanych w innych standardach za pomocą specjalistycznych systemów do konwersji
Wymienione powyżej usługi mogą być realizowane pojedynczo lub kompleksowo

 

Zobacz szczegółowy opis usług >>


Porównaj nasze ceny z konkurencją

Internetowy kalkulator zleceń to narzędzie umożliwiające łatwe i szybkie sporządzenie wyceny prac w zakresie plotowania, skanowania, wektoryzacji oraz kalibracji. Teraz łatwo i samodzielnie wyliczysz koszty wykonania zleconej usługi i porównasz je z cenami konkurencji.

 


Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

Usługę Polecamy

 • biurom projektowym i architektonicznym, architektom
 • biurom konstrukcyjnym
 • przedsiębiorstwom przemysłowym
 • działom remontowo-technicznym, działom utrzymania ruchu itp
 • archiwom firmowym
 • studentom

 

Zobacz Także