Kontakt w sprawie rozwiązania:

Anna Haładaj-Buchalska

anna_buchalska@cadexpert.com.pl

tel. +48 42 25 03 132

 

Intergis

Idealny system zarządzania infrastrukturą powinien umożliwiać używanie jednego źródła danych oraz wyeliminowanie niepotrzebnego powielania informacji. Takie rozwiązanie udało nam się zaprojektować. Nasz system Intergis pozwala integrować dane z różnych systemów (mapowych, bazodanowych) i przedstawiać je w prostej i spójnej formie.

Intergis wykorzystuje trzy podstawowe typy narzędzi (oparte na funkcjonalności przeglądarki internetowej): przegladarkę danych mapowych i opisowych, narzędzia do wyszukiwania informacji w zasobach mapowych i bazach danych oraz narzędzia do generowania raportów.

System Intergis zbudowany jest w oparciu o system modułowy. Poniżej znajdziesz opis funkcjonalności i zastosowań najpopularniejszych modułów Intergis. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.intergis.pl

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje o wybranym produkcie lub ofertę zakupu, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.


Intergis – Budynki i Grunty

Podstawowy moduł działania całego systemu Intergis. Gromadzi dane z ewidencji gruntów, budynków i lokali. Łączy w sobie mapy i elementy opisowe, dając możliwość łatwego i szybkiego wyszukania potrzebnych informacji. Wybór obiektów poprzez wskazanie na mapie lub wyszukanie z listy pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.

Intergis - Ulice i Adresy

Pozwala na zarządzanie nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości na mapach cyfrowych. Rozwiązanie wyposażone jest w elektroniczny rejestr nazw ulic (wraz z uchwałami) i punktów adresowych. Umożliwia automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu numeru nieruchomości. Pozwala również na wyszukanie wybranego adresu, wskazanie obiektu na mapie i uzyskanie informacji opisowych o danym adresie, wyszukanie wszystkich adresów znajdujących się przy danej ulicy, utworzenie raportów na temat wybranych obiektów.

Intergis - Zdjęcia Lotnicze i Satelitarne

Umożliwia dołączenie ortofotomapy przedstawiającej rzeczywisty stan zagospodarowania terenu. Pozwala na weryfikację danych zawartych w innych ewidencjach (np. gruntów i budynków lub ulic).

Intergis - Kreator Własnych Map

Moduł pozwala wstawić użytkownikowi wybrane elementy na mapę (na przykład bankomaty, przystanki, granice okręgów wyborczych itp.) – z poziomu okna przeglądarki internetowej. Umożliwia również zapis w bazie danych dodatkowych informacji o wprowadzonych obiektach oraz tworzenie raportów.

Dowiedz się więcej  >>


Zobacz także: