Kontakt w sprawie rozwiązania:

Anna Haładaj-Buchalska

anna_buchalska@cadexpert.com.pl

tel. +48 42 25 03 132

 

Systemy zarządzania infrastrukturą

Samorządy administracji publicznej, firmy i inne instytucje gromadzą coraz większe ilości danych cyfrowych. Wiele z tych danych (ok. 80%) posiada odniesienie przestrzenne. Oznacza to, że dane te da się łatwo umiejscowić w terenie oraz na mapie. Powszechnie wiadomo, że symbole na mapach są łatwiejsze, bardziej intuicyjne do odczytania niż wydruki z baz komputerowych. Dodatkowo umieszczanie tych danych bezpośrednio na mapie cyfrowej, a następnie udostępnianie tak przetworzonych informacji ogranicza ilość danych gromadzonych w bazach danych.

Nasza firma oferuje systemy specjalnie zaprojektowane do obsługi procesów i analiz w ramach zarządzania infrastrukturą. Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom IT umożliwiamy firmom i instytucjom publicznym poprawienie jakości i obniżenie czasu obsługi klientów i potencjalnych inwestorów, a tym samym zwiększenie przewagi konkurencyjnej.


Intergis

Podstawowym zadaniem każdej organizacji jest sprawne zarządzanie swoimi zasobami. Zarządzanie obejmuje różnorodne procesy i podmioty gospodarcze istniejące na terenie jednostki samorządowej i nie polega tylko na gromadzeniu i przechowywaniu danych. Niezmiernie ważne jest także synchronizowanie zadań i udostępnianie zgromadzonych danych w najdogodniejszej formie i w wymaganym czasie.

Idealny system zarządzania infrastrukturą powinien umożliwiać używanie jednego źródła danych oraz wyeliminowanie niepotrzebnego powielania informacji. Takie rozwiązanie udało nam się zaprojektować. Nasz system Intergis pozwala integrować dane z różnych systemów (mapowych, bazodanowych) i przedstawiać je w prostej i spójnej formie.

Intergis wykorzystuje trzy podstawowe typy narzędzi (oparte na funkcjonalności przeglądarki internetowej): przegladarkę danych mapowych i opisowych, narzędzia do wyszukiwania informacji w zasobach mapowych i bazach danych oraz narzędzia do generowania raportów.

Dowiedz się więcej  >>


Właściwości rozwiązania

Funkcjonalność systemu Intergis oparta jest na technologiach informatycznych firm Autodesk, Oracle oraz Microsoft. Nie wymaga instalacji i utrzymywania dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników, ponieważ dostęp do danych systemu odbywa się w technologii Intranet/Internet. Wszystkie zbiory są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej Internet Explorer z dowolnego miejsca na ziemi. Prosty interfejs, tworzenie predefiniowanych kompozycji i raportów dla użytkowników dodatkowo ułatwia pracę.

Dane opisowe i geometryczne w systemie Intergis można udostępniać w wielu standardach. Obsługiwane są najczęściej wykorzystywane formaty - SWDE, XML, TIFF, DWG, DXF, SHP itp. Wykorzystanie mechanizmów ODBC i DAO stanowi o uniwersalności rozwiązania i pozwala na wymianę danych między różnorodnymi systemami.


 


Obszary zastosowań

System Intergis może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w pracy urzędów administracji publicznej, jak i w działalności firm komercyjnych. Tworzone w systemie szczegółowe mapy elektroniczne z bogatym zbiorem danych opisowych danej infrastruktury znajdują wiele praktycznych zastosowań – np. w turystyce, komunikacji czy ewidencji dróg.

Intergis umożliwia umieszczenie na mapach różnorodnych typów danych, np. danych struktury własności, informacji o zagospodarowaniu przestrzeni reklamowej, informacji o rozmieszczeniu hoteli, kampingów, zabytków, kawiarni, urzędów czy tras komunikacji miejskiej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii mapa nie tylko jest czytelna, ale i interaktywna. Obsługa mapy jest przyjazna i intuicyjna, a informacje na niej zawarte są łatwo dostępne.

Projekty unijne to kolejny obszar zastosowań rozwiązań systemu Intergis. Dotacje z UE pozwalają gminom i firmom rozpocząć nowe inwestycje. Umieszczenie na mapach informacji o ich charakterze, terminie zakończenia oraz stopniu zaawansowania prac itp. pozwala sprawniej zarządzać samym projektem oraz tworzyć czytelne i przejrzyste raporty.

Dowiedz się więcej  >>


Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

Przykładowe realizacje

Zobacz praktyczne zastosowania systemu Intergis w pracy jednostek samorządowych i przedsiębiorstw: