Kontakt w sprawie rozwiązania:

Marek Jarosz

marek_jarosz@cadexpert.com.pl

tel. +48 601 256 266

 

Obszary zastosowań

ArchiDeMes DPM i PRO

System ukierunkowany jest na zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i architektonicznych. Idealnie sprawdza się w biurach projektowych, archiwach dokumentacji, działach remontowych, w wielu przedsiębiorstwach usługowych. Funkcjonuje jako wydajny kanał komunikacyjny umożliwiający pracę zespołową.

Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie i miejscu oraz są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób. Uprawnieni pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji, m.in. używają wymaganych procedur, wysyłają aktualną ofertę z bieżącym cennikiem, a poprzez monity o przegląd okresowy dokumentu system przypomina o konieczności uaktualnienia wszelkich dokumentów przetargowych, zezwoleń gwarancji, licencji itp. 


ArchiDeMes EOD

System klasy EDM przeznaczony jest do zarządzania dokumentami i procesami w jednostkach administracji samorządowej. Wzajemne przenikanie się zadań i danych wchodzących w zakres dwóch komponentów (ArchiDeMes EOD PRO, ArchiDeMes EOD DPM) systemu umożliwia konstruowanie optymalnych procesów charakterystycznych dla pracy urzędów.

Pracownicy urzędu koncentrują się na działaniach merytorycznych, ponieważ czynności administracyjne związane z pracą urzędu przejmuje system. Wbudowany działający w tle mechanizm archiwizacji spraw i związanych z nimi dokumentów gwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. System gwarantuje obsługę podpisu elektronicznego, możliwość integracji z bazami systemu informacji o terenie (SIT), przekazywanie danych do BIP na bieżąco.


ArchiDeMes DMG

Jest to efektywne, wydajne narzędzie do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładów górniczych. Rozwiązanie przeznaczone jest do właściwego zarządzania procedurami tworzenia, ewidencjonowania, zabezpieczenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakładzie górniczym bez względu na sposób wydobywania kopaliny. Umożliwia prowadzenie cyfrowej mapy zakładu górniczego z zachowaniem wymaganych rygorów prawa górniczego.

System ArchiDeMeS DMG składa się z dwóch podstawowych komponentów:

  • modułu ADMS DMG – zarządzającego dokumentacją mierniczo-geologiczną, jak również innych działów zakładu górniczego. Powstają specjalnie chronione: baza danych DMG i repozytorium MAP i dokumentów DMG.
  • modułu ADMS STM (SERWERA TREŚCI MAP) – zarządzającego treścią zatwierdzonych danych czerpanych z bazy i repozytorium DMG jak i innych działów zakładu górniczego – prezentuje dane w postaci jednolitej cyfrowej mapy zakładu górniczego.
Bazy STM i DMG są odseparowane i chronione przed ingerencją i nieuprawnionymi zmianami i korektami. W ramach każdego tych modułów wszystkie dane, pliki, parametry realizowanych procedur, atrybuty dokumentów, matryce praw dostępu, transakcje są definiowane, rejestrowane i interpretowane przez system jako jedna centralna baza. Dany dokument jest w całej bazie wartością unikatową. System pilnuje i zabezpiecza stan archiwum, niezależnie od liczby i zakresu współdzielonych plików pomiędzy różnych jego użytkowników.