Kontakt w sprawie rozwiązania:

Marek Jarosz

marek_jarosz@cadexpert.com.pl

tel. +48 601 256 266

 

Systemy zarządzania dokumentacją i procesami

W każdej firmie powstają setki dokumentów, które są zatwierdzane, modyfikowane przez wiele osób oraz archiwizowane. Te informacje wyznaczają bieg procesom i decydują o postępie działań. Efektywne zarządzanie dokumentami i procesami jest jednym z kluczowych elementów decydujących o rozwoju firmy i jej konkurencyjności na rynku. Rozwiązania wspomagające zarządzanie mają na celu uporządkowanie wszystkich dokumentów funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz procesów z nimi powiązanych. Utworzenie jednolitego i centralnego archiwum, które gromadzi wszystkie zasoby zapewnia szybki i łatwy dostęp do posiadanych informacji i chroni firmę przed utratą ważnych danych.

Zastosowanie systemu ArchiDeMeS znacznie ułatwia dokumentację i zarządzanie procesami oraz obniża koszty.


ArchiDeMeS

Nasz system jest funkcjonalnie adekwatny - w ramach pełnej linii produktowej - dla rozwiązań EDM, PDM i DMS. Wspiera praktyczne realizacje zintegrowanych systemów zarządzania jakością zgodnie z wymogami norm ISO 9000, w szczególności w ramach działów konstrukcyjnych, technicznych, utrzymania ruchu, kontroli jakości i laboratoriów kontroli jakości. Ułatwia realizacje wymogów wynikających z norm HACCP w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz wspiera relacje z zewnętrznymi systemami ERP.

ArchiDeMeS - czym się wyróżnia?

 • łączy zarządzanie zdarzeniami wynikającymi z procesów organizacji pracy i przepływu informacji zachodzącymi w całej strukturze przedsiębiorstwa z procesami tworzenia i archiwizacji dokumentacji technicznej zachodzącymi w projektowych zespołach wykonawczych
 • posiada otwartą strukturę umożliwiającą realizację interfejsu do systemów ERP. W rezultacie pozwala np. na sięganie bezpośrednio z poziomu ERP do odpowiedniej dokumentacji danych zgromadzonych w zasobach systemu, eksportowanie do ERP danych w postaci tabel (np. XLS) zawierających wybrane zestawienia np. BOM ze struktur wyrobów opracowanych pod nadzorem sytemu
 • posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu komunikacyjnego i wymiany danych do środowiska aplikacji MS Office i OpenOffice
 • posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu do aplikacji CAD firmy Autodesk

Przykładowe realizacje

Funkcjonalność i oryginalność naszych rozwiązań została doceniona przez wielu klientów, dla których zrealizowaliśmy wdrożenia sytemu ArchiDeMeS. 

Wdrożenie systemu ArchiDeMeS PRO dla PHILIP Morris Polska S.A.

Branża: przemysł tytoniowy

Czas trwania wdrożenia: 7 miesięcy

Zakres: procesy archiwizacji i zarządzania wersjami oraz rewizjami dokumentacji technicznej i projektowej, zarządzanie grupami i dystrybucją dokumentów, interfejs do środowiska CAD i SAP, 300 użytkowników systemu, wstępne uruchomienie powiązań z systemem zarządczym ERP - SAP, uruchomienie powiązań z pocztą elektroniczną.

Dowiedz się więcej >>


Obszary zastosowań

ArchiDeMeS przeznaczony jest dla przemysłu i biur projektowych (ArchiDeMeS DPM, ArchiDeMeS PRO), samorządu (ArchiDeMeS EOD) i górnictwa (ArchiDeMeS DMG).

Wskazane jest korzystanie z systemu ArchiDeMeS w sytuacjach, gdy:

 • wymagana jest integracja i kontrola procesów biznesowych z zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa
 • istnieje silne powiązanie informacji i dokumentów z procesami i realizacją zadań w działalności biznesowej
 • duża ilość informacji i dokumentów archiwalnych jest niezbędna w bieżącej pracy
 • wymagany jest rozbudowany system zabezpieczeń i kontroli dostępu do informacji
 • istnieje potrzeba dynamicznego zarządzania i monitorowania zasobów informacyjnych
 • wymagany jest natychmiastowy dostęp, kontrola oraz zarządzanie informacją i dokumentami
 • realizowana jest praca grupowa i procedury tworzenia, zatwierdzania i weryfikacji dokumentów (np. kontrakty, projekty inżynierskie, dokumenty prawne, plany akcji marketingowych itp.)
 • wymagana jest kontrola wersji, aktualizacja informacji i dokumentów

Dowiedz się więcej >>


Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

WSPARCIE NORM

Archidemes wspiera poniższe normy:

 • ISO 9000 - procesy książki ZSI
 • ISO 9000 - kontrola realizacji projektu
 • ISO 9000 - dla prod. zleceniowej
 • ISO 9000 - dla prod. urządzeń pomiarowych, górniczych
 • ISO 9000 - dla ruchu urządzeń
 • ISO 9000 - audyty, certyfikacje
 • HACCP - dla urządzeń pomiar.

 

ArCHIDEMES UMożliwia 

 • kadrze menedżerskiej sprawne zarządzanie procesami biznesowymi
 • bezpośrednim użytkownikom realizację zadań bez konieczności ich administracyjnej weryfikacji
 • budowanie i ochronę zasobów w ramach zwykłego cyklu pracy
 • zmniejszenie nakładów finansowych i czasowych