ExpertCAD – Obszary zastosowań

Elektroniczny katalog produktów

Biuro projektowe - architekt, projektant to typowy użytkownik Elektronicznego katalogu produktów, który oczekuje zebranych w jednym miejscu informacji i materiałów na temat konkretnej grupy rozwiązań. Dane w katalogu są poprawnie opracowane, prezentowane w przekrojowy i/lub szczegółowy sposób zależnie od potrzeb. Elektroniczny katalog prezentuje informacje w czytelny i prosty sposób oraz gwarantuje ich aktualność.  Projektant korzysta z gotowych lub półgotowych materiałów technicznych, co znacznie skraca czas i nakład pracy potrzebny na opracowanie projektu i złożenie oferty.

Dział handlowy – sprzedawca, doradca, przedstawiciel handlowy ma za zadanie zidentyfikować potrzeby klienta, zaprezentować i dobrać właściwe rozwiązanie oraz obsłużyć zamówienie. W każdej z tych sytuacji Elektroniczny katalog produktów okazuje się niezastąpionym narzędziem korzystnie wpływającym na sprzedaż. Pomaga w identyfikacji potrzeb i doborze produktu – opcje wyszukiwania produktów wg określonych kryteriów, czy funkcja doboru produktu w zależności od wymagań przyszłego użytkownika są punktem wyjścia w rozmowie z klientem. Jeśli klient życzy sobie prezentacji produktów/rozwiązań podobnych lub gdy zamierza szybko zmodyfikować określone wcześniej parametry, wtedy Elektroniczny katalog okazuje się efektywnym doradcą.

Klient – potencjalny odbiorca – w bardzo wielu przypadkach istnieje uzasadniona potrzeba udostępnienia Elektronicznego katalogu produktów bezpośrednio klientowi. Decyzje o zakupie podejmowane bez udziału sprzedawcy, wybór/konfiguracja produktu z oferty dokonywane np. w domu oswajają użytkownika, dają szansę na bardziej szczegółowe przejrzenie oferty oraz umożliwiają podjęcie decyzji o zakupie w sprzyjającym czasie i miejscu.


Oprogramowanie dedykowane

Biuro projektowe – architekt, projektant oprócz narzędzi programistycznych ułatwiających weryfikację i wybór rozwiązania oraz udostępniających gotowe półprodukty w postaci rysunków technicznych (3D, 2D, inne) potrzebuje wsparcia na etapach: projektowania – gdzie każde ułatwienie podnosi efektywność pracy, obliczeń inżynierskich – gdzie zaawansowany kalkulator dedykowany dla konkretnego rozwiązania okazuje się bardziej przydatny niż arkusz kalkulacyjny czy typowy kalkulator, kontaktów z klientem – gdy klient oczekuje szybkiej zmiany w projekcie lub porównania możliwości produktowych, składania zamówienia. Dostarczamy stabilne rozwiązania w tych wszystkich obszarach oraz w zakresie specyficznych potrzeb inżynierów.

Dział handlowy - sprzedawca, doradca, przedstawiciel handlowy gromadzi informacje o kliencie, jego potrzebach, preferencjach, możliwościach finansowych. Dział handlowy stanowi zespół informujący klientów o produkcie, pozyskujący nowych klientów, konfigurujący wspólnie z klientem zamówienie, rejestrujący zamówienie, inicjujący dostawy, a nawet wnioskujący zmiany w ofercie w zależności od zmian w gospodarce i w danym segmencie rynku. Tworzymy rozwiązania dedykowane będące głównym narzędziem pracy handlowca, sprzedawcy, przedstawiciela. Projektujemy i wdrażamy moduły integracyjne z funkcjonalnością realizującą potrzeby konkretnych użytkowników.

Produkcja – planowanie i organizacja produkcji, zapewnianie jej ciągłości, odpowiednia gospodarka surowcem, zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętem – te wszystkie procesy w nowoczesnym przedsiębiorstwie nie mogą poprawnie funkcjonować bez zapewnienia odpowiednich rozwiązań informatycznych. Właściwe funkcjonowanie produkcji jest tym trudniejsze, im większe oczekiwania mają działy sprzedaży i reszta firmy.

Logistyka - nowoczesne dedykowane rozwiązania informatyczne optymalizują działania we wszystkich obszarach logistycznych w przedsiębiorstwie - ułatwiają tworzenie logistycznego systemu informacji, umożliwiają efektywne zarządzanie zapasami, usprawniają działalność transportową i proces zamówień.

Magazynowanie - magazynowanie nie ogranicza się do problemu uporządkowanego przechowywania produktów lub ich części z rejestracją przyjęcia i wydania z magazynu. Duże znaczenie ma efektywne zarządzanie przestrzenią, zasobami sprzętowymi i ludzkimi. Zmagazynowany towar generuje koszty i traci na wartości, a więc w interesie firmy jest również planowanie/symulacja wykorzystania zasobów składowania. Brak systemu informatycznego obsługującego magazyn lub „wiążącego" magazyn z resztą firmy generuje dodatkowe koszty i duże ryzyko nieciągłości sprzedaży.