Kontakt w sprawie usługi:

anna_wozniak@cadexpert.com.pl

tel. +48 25 03 133

 

Elektroniczne archiwum dokumentacji

Przenieś swoją dokumentację papierową do wersji elektronicznej. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas przetwarzania dokumentacji. Proces cyfryzacji archiwum dostosowujemy do Twoich potrzeb - dokumentację możemy przetwarzać on-site - żadna dokumentacja nie jest wynoszona na zewnątrz. Dokumenty przetwarzamy również w trybie mieszanym - pobieramy u klienta, przesyłamy do systemu, gdzie nasi specjaliści mający uprawnienia do przetwarzania danych niejawnych digitalizują archiwum.

Nasze archiwum dokumentacji pełni funkcje elektronicznej biblioteki, w której możliwe jest zarządzanie dokumentami, archiwizacja danych podczas ich całego cyklu życia oraz spójny i dobrze monitorowany obieg dokumentów. Rozwiązanie przeznaczone jest zwłaszcza dla przedsiębiorstw i instytucji posiadających duże zbiory dokumentacji papierowej. Elektroniczne archiwum zapewnia im dużo szybszy i łatwiejszy dostęp do wybranej dokumentacji.


Wsparcie w tworzeniu dokumentacji CAD

Realizujemy główne potrzeby inżynierów w zakresie dokumentacji. Sposób realizacji każdego zlecenia ustalamy indywidualnie ze względu na różną wielkość oraz jakość dokumentacji wymagającej przetworzenia.

Standardowa usługa składa się z następujących etapów:

I .Działania wstępne

 • ustalenie zasad organizacji docelowego archiwum elektronicznego

II. Skanowanie i indeksacja zbioru danych

 • skanowanie całego archiwum odbywa się najczęściej on-site – nie ma konieczności wynoszenia dokumentacji z firmy klienta
 • wprowadzenie i zindeksowanie zeskanowanej dokumentacji w systemie archiwizującym
 • wybór zakresu dokumentacji do dalszej obróbki
 III. Obróbka zeskanowanej dokumentacji
 • przetworzenie dokumentacji do danej postaci (raster, wektor, hybryda)
 • rejestracja poszczególnych etapów prac, wymiana informacji oraz zatwierdzenie zrealizowanych usług przez klienta
 • po zakończeniu prac klient otrzymuje na własność jednostanowiskowe elektroniczne archiwum zawierające całość dokumentacji wraz z zapisaną historią realizacji zamówienia

IV. Usługi dodatkowe

 • doradztwo merytoryczne „know-how" („jak najefektywniej przeprowadzić proces digitalizacji archiwum")
 • przekształcanie cyfrowej dokumentacji płaskiej na dokumentację 3D

Właściwości elektronicznego archiwum

 • minimalne koszty utrzymania dokumentacji
 • niezależność dokumentacji od uszkodzeń mechanicznych i innych
 • ogólnodostępność - z jednego dokumentu może korzystać jednocześnie wielu pracowników
 • oszczędność przestrzeni użytkowej (archiwum elektroniczne można przechowywać np. na płytach CD/DVD)
 • łatwe i szybkie aktualizowanie projektu
 • krótki czas dostępu do wybranego dokumentu
 • czytelność dokumentów może być lepsza niż w oryginale
 • możliwość szybkiego wydruku każdego dokumentu
 • idealny materiał do dalszej pracy - jeden dokument rastrowy może być wykorzystywany do wielu projektów w tym samym czasie
 • możliwość prostego i szybkiego przesyłania danych

Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

Usługę polecamy

 • biurom projektowym (jedno- i wielodziałowym)
 • biurom architektonicznym
 • biurom konstrukcyjnym
 • biurom geodezyjnym
 • administratorom sieci
 • przedsiębiorstwom przemysłowym (archiwa firmowe, działy remontowo-techniczne, działy utrzymania ruchu itp.)