Kontakt w sprawie usługi:

Anna Haładaj-Buchalska

anna_buchalska@cadexpert.com.pl

+ 48 42 25 03 132
 

Aktualności

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Cadexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – My lub Cadexpert). Nasza siedziba mieści się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2. Nasz adres korespondencyjny to: cadexpert@cadexpert.com.pl. Zarejestrowani jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000114849.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury lub rachunku oraz w celach marketingowych. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Państwa zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty. Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące. Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa ciekawsza i bardziej wartościowa.

Oczywiście mają Państwo prawo:

 • wycofać swoją zgodę mailem na adres rodo@cadexpert.com.pl.
 • dostępu do treści swoich danych
 • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Państwa prawa zostały naruszone.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa sprzeciwu lub cofnięcia zgody można wnieść do nas mailem na adres: rodo@cadexpert.com.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i akceptowania ewentualnych komunikatów.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Cadexpert (np. o usługach Cadexpert, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach).

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Cadexpert w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy uwzględnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniane są innym podmiotom podczas realizacji transakcji, jeżeli jest to wymagane przez producenta.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

SCALENIE  CENTRÓW SZKOLENIOWYCH

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o scaleniu dwóch Centrów Szkoleniowych firm CADExpert Sp. z o.o. oraz Aplikom Sp. z o.o.

Aplikom działa m. in. w rynku szkoleniowym dla inżynierów od 30 lat, prowadząc szkolenia indywidualne i konsultacje, organizowane w odpowiedzi na specjalistyczne, zaawansowane potrzeby inżynierów.

CADExpert działa na rynku szkoleniowym od 25 lat prowadząc ponad 50 rodzajów szkoleń otwartych, szkoląc rocznie ponad 1.000 osób z zakresu oprogramowania CADowskiego.

Od 1 października 2017 roku kompetencje i zasoby obu Centrów Szkoleniowych zostały połączone.

Dzięki połączeniu wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowe szkolenia a także specjalistyczne konsultacje dedykowane prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów.

Ponadto możecie Państwo w jednym miejscu otrzymać szeroką gamę  usług szkoleniowych oraz serwisowych a także możliwość zakupu  oprogramowania i najwyższej jakości sprzętu IT dla  inżynierów wielu branż.

Połączenie naszych Centrów Szkoleniowych pozwoli na jeszcze lepszą i bardziej kompleksową obsługę Klientów.  W tym

- poszerzenie zakresu oferowanych usług szkoleniowych pod względem tematyki jak i formy

- zapewnienie dostępu do jeszcze większego zespołu trenerskiego i ekspertów branżowych dla każdego uczestnika szkolenia

- skuteczniejszego dostosowania problematyki realizowanych szkoleń do potrzeb i oczekiwań klientów

Wszelkie informacje o usługach i produktach jakie proponuje nasze połączone Centrum Szkoleniowe znajdziecie Państwo na naszej stronie  WWW.ACADEMIA3D.PL

Podmiotem realizującym zadania przy wykorzystaniu zasobów obu firm począwszy od 1 października 2017 roku jest Aplikom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie Aplikom Sp. z o.o. oraz CADExpert Sp. z o.o. zapewniają, iż proces ten nie spowoduje zmian w dotychczasowych warunkach na jakich współpracowali Państwo z CADExpert Sp. z o.o.. Prawa i obowiązki te w całości przejął Aplikom Sp. z o.o.